top of page
Discount Bank Event
בשנתיים האחרונות אנו מקיימים סמינרי הדרכה פיננסיים.
את מפגש ארוחת הבוקר המסורתי, קיימנו בחברת אשרא, המתמחה בניהול סיכוני סחר חוץ, בעיקר לטווח הבינוני והארוך. מעל לארבעים מנהלי כספים, שמעו את דודי קליין, מנכ"ל בפועל של אשרא וקורין גנור, מנהלת תחום מימון יצוא מורכב בבנק דיסקונט.
הפקנו בשיתוף בנק דיסקונט, סמינר כלי מימון בהשתתפות מנכ"לית הבנק, לילך אשר-טופילסקי, ראשת החטיבה העסקית, אורית אלסטר ומנהלת אגף סחר חוץ בבנק נטליה הגנדורף.
bottom of page