top of page

גיא, גופר, יהב, גילמן, אודם ושות' היא פירמה ישראלית לראיית חשבון וייעוץ, הפועלת משנת 1981. הפירמה, המאוגדת כחברה, כוללת קרוב לחמישים עובדים, בהם שמונה שותפים וצוות מורחב של עובדים ועובדות, הכולל, בין השאר, רואי חשבון, כלכלנים, יועצי מס ואחרים. מגוון הכישורים המקצועיים של שותפי המשרד ועובדיו מאפשר שרות משולב ושלם לצורכיהם השונים של לקוחותינו. לקוחותינו פועלים במרבית תחומי העסקים, החל מעסקים קטנים ועד לעסקים שמחזורם הכספי השנתי מסתכם במאות מיליוני שקלים. בנוסף ללקוחות המגזר העסקי, נמנים על לקוחותינו משרדי ממשלה וגופים ממשלתיים אחרים, עיריות, מלכ"רים ועמותות.

 

לשותפי המשרד מומחיות בתחומים של חשבונאות, ביקורת, מיסוי, ייעוץ עסקי, מערכות מידע אלקטרוניות ובתחומים נלווים נוספים. ההיכרות הקרובה בין השותפים לבין הלקוחות ושילוב ההתמחויות שלהם מאפשרים למשרד להיענות בצורה יעילה לצורכיהם המגוונים והדינמיים של הלקוחות.

bottom of page