top of page
Trip to Cuba
 טיול לקובה

סיכום ביקור קובה

לשכת המסחר ישראל אמריקה הלטינית, הוציאה לראשונה בהיסטוריה משלחת אנשי עסקים לקובה. המשלחת התקבלה על ידי הלשכה הרשמית של קובה בטכס חגיגי וסמינר עסקי מול גורמי הממשל שנערך במלון נסיונל האמבלמטי. במשלחת נכחו חברות בתחומי התשתיות, קידוחי נפט, הנדסה, תיירות, תיירות רפואית, חקלאות, מים וביו-טכנולוגיה. קבוצת BM של השר רפי איתן, סייעה רבות בתיאומים ובאירוח המשלחת. רפי איתן פעיל מעל לעשרים שנה באי הקריבי בעיקר בפרויקטים חקלאיים, פרדסים, תקשורת ונדל"ן.

במסגרת הסיור, ביקרה המשלחת בהנהלת גבריאל חיון, מנכ"ל הלשכה גם באיזור הסחר מריאל ובאנדרטת השואה. החברות הישראליות גילו עניין במדינה המתחילה להיפתח כלפי המערב בהקמת חוות חקלאיות, מפעלים, מבני תעשיה, קידוחי נפט וביו-טכנולוגיה

תמונות

bottom of page